اموزش شماتیک انالیز داده ها SPSS

اموزش شماتیک انالیز داده ها SPSS
این کتاب مرجعی برای دروس امار کاربردی رشته های دانشگاهی می باشد
۲۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر اموزش شماتیک انالیز داده ها SPSS خرید اموزش شماتیک انالیز داده ها SPSS

نوپای ناب

نوپای ناب
نوپای ناب
۱۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر نوپای ناب خرید نوپای ناب

برنامه نویسی موبایل باC# بااستفاده ازAndroid

برنامه نویسی موبایل باC# بااستفاده ازAndroid
این کتاب با استفاده XAMARIN>Android و با زبانC# برنامه نویسی اندروید را اموزش می دهد
۱۴۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر برنامه نویسی موبایل باC# بااستفاده ازAndroid خرید برنامه نویسی موبایل باC# بااستفاده ازAndroid

امنیت سایبری و جنگ سایبری

امنیت سایبری و جنگ سایبری
ررسی تهدیدها، آسیب‌پذیری‌ها، تروریسم سایبری و مبانی دفاعی - مروری بر داستان‌هایی واقعی از حملات سایبری
۱۴۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر امنیت سایبری و جنگ سایبری خرید امنیت سایبری و جنگ سایبری

اصول شبکه بندی

اصول شبکه بندی
مطالب این کتاب برای افزایش مهارت کابرکه بتواند دستور ها را به صورت واقعی و عملی بکار بندد
۱۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر اصول شبکه بندی خرید اصول شبکه بندی

مدیریت هزینه و ریسک در پروژه ها

مدیریت هزینه و ریسک در پروژه ها
مطالب این کتاب در باره ریسک هزینه ها و اجرا شدن یا نشدن پروژه ها می باشد
۱۴۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مدیریت هزینه و ریسک در پروژه ها خرید مدیریت هزینه و ریسک در پروژه ها

مرجع کامل توابع و فرمولهای Excel 2013

مرجع کامل توابع و فرمولهای Excel 2013
توابع ریاضی، آماری، حسابداری، مهندسی و ... پوشش داده شده است.
۱۹۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مرجع کامل توابع و فرمولهای Excel 2013 خرید مرجع کامل توابع و فرمولهای Excel 2013

مرجع کامل تست نفوذ و مهندسی معکوس نرم افزارهای Olly Dbg

مرجع کامل  تست نفوذ و مهندسی معکوس نرم افزارهای Olly Dbg
در این کتاب چگونگی بر خورد با بد افزارها بحث می شود
۱۹۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مرجع کامل  تست نفوذ و مهندسی معکوس نرم افزارهای Olly Dbg خرید مرجع کامل  تست نفوذ و مهندسی معکوس نرم افزارهای Olly Dbg

اموزش شماتیک برنامه ریزی و کنترل پروژه با Peima vera P6

اموزش شماتیک برنامه ریزی و کنترل پروژه با Peima vera P6
کتاب خاص کسانی که میخواهند نرم افزار p6 را سریع یاد بکیرند
۳۴۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر اموزش شماتیک برنامه ریزی و کنترل پروژه با Peima vera P6 خرید اموزش شماتیک برنامه ریزی و کنترل پروژه با Peima vera P6