Strict Standards: Non-static method UI::load_settings() should not be called statically in /home/her45yer/public_html/books/inc/base.php on line 24

Strict Standards: Non-static method Tools::gat_safe_input() should not be called statically in /home/her45yer/public_html/books/inc/functions.php on line 170

Strict Standards: Non-static method Tools::remove_HTML() should not be called statically in /home/her45yer/public_html/books/cp/inc/class/Tools.class.php on line 87

Strict Standards: Non-static method Tools::gat_safe_input() should not be called statically in /home/her45yer/public_html/books/inc/functions.php on line 170

Strict Standards: Non-static method Tools::remove_HTML() should not be called statically in /home/her45yer/public_html/books/cp/inc/class/Tools.class.php on line 87

Strict Standards: Non-static method Tools::gat_safe_input() should not be called statically in /home/her45yer/public_html/books/inc/functions.php on line 170

Strict Standards: Non-static method Tools::remove_HTML() should not be called statically in /home/her45yer/public_html/books/cp/inc/class/Tools.class.php on line 87

Strict Standards: Non-static method Tools::gat_safe_input() should not be called statically in /home/her45yer/public_html/books/inc/functions.php on line 170

Strict Standards: Non-static method Tools::remove_HTML() should not be called statically in /home/her45yer/public_html/books/cp/inc/class/Tools.class.php on line 87

Strict Standards: Non-static method Tools::gat_safe_input() should not be called statically in /home/her45yer/public_html/books/inc/functions.php on line 170

Strict Standards: Non-static method Tools::remove_HTML() should not be called statically in /home/her45yer/public_html/books/cp/inc/class/Tools.class.php on line 87

Strict Standards: Non-static method Tools::gat_safe_input() should not be called statically in /home/her45yer/public_html/books/inc/functions.php on line 170

Strict Standards: Non-static method Tools::remove_HTML() should not be called statically in /home/her45yer/public_html/books/cp/inc/class/Tools.class.php on line 87

Strict Standards: Non-static method Tools::gat_safe_input() should not be called statically in /home/her45yer/public_html/books/inc/functions.php on line 170

Strict Standards: Non-static method Tools::remove_HTML() should not be called statically in /home/her45yer/public_html/books/cp/inc/class/Tools.class.php on line 87

Strict Standards: Non-static method Tools::gat_safe_input() should not be called statically in /home/her45yer/public_html/books/inc/functions.php on line 170

Strict Standards: Non-static method Tools::remove_HTML() should not be called statically in /home/her45yer/public_html/books/cp/inc/class/Tools.class.php on line 87
اندیشه سرا - فروشگاه اینترنتی پارسه
Strict Standards: Non-static method Tools::string_summary() should not be called statically in /home/her45yer/public_html/books/inc/functions.php on line 39

Strict Standards: Non-static method Tools::remove_HTML() should not be called statically in /home/her45yer/public_html/books/cp/inc/class/Tools.class.php on line 52

پکیج آموزشی نرم افزار PDMS

پکیج آموزشی نرم افزار PDMS
پکیج آموزشی نرم افزار PDMS
۱۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر پکیج آموزشی نرم افزار PDMS خرید پکیج آموزشی نرم افزار PDMS

پکیج آموزشی نرم افزار CATIA

پکیج آموزشی نرم افزار CATIA
پکیج آموزشی نرم افزار CATIA
۵۷۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر پکیج آموزشی نرم افزار CATIA خرید پکیج آموزشی نرم افزار CATIA

PDMS 12 با معرفی اپليكيشن FADP جهت تكميل پروسه‌ ی ADP

PDMS 12 با معرفی اپليكيشن FADP جهت تكميل پروسه‌ ی ADP
کتاب PDMS 12 با معرفی اپليكيشن FADP جهت تكميل پروسه‌ ی ADP
۲۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر PDMS 12 با معرفی اپليكيشن FADP جهت تكميل پروسه‌ ی ADP خرید PDMS 12 با معرفی اپليكيشن FADP جهت تكميل پروسه‌ ی ADP

دستورهای كاربردی PDMS

دستورهای كاربردی PDMS
در اين كتاب فصل‌های مختلفی وجود دارد كه هركدام بخشی از دستورهای كاربردی در PDMS را برای كاربران شرح می دهد
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر دستورهای كاربردی PDMS خرید دستورهای كاربردی PDMS

دانش و مدلسازی پیشرفته CATIA

دانش و مدلسازی پیشرفته CATIA
در این کتاب با محیط‌های زیر از نرم‌افزارCatiaآشنا می‌شوید.
۲۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر دانش و مدلسازی پیشرفته CATIA خرید دانش و مدلسازی پیشرفته CATIA

طراحی در مهندسی مکانیک با CATIA

طراحی در مهندسی مکانیک با CATIA
در این کتاب محیط‌های پایه برای یک طراحی مکانیکی نسبتاً کامل آموزش داده شده است.
۳۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر طراحی در مهندسی مکانیک با CATIA خرید طراحی در مهندسی مکانیک با CATIA

هایپرکم HayperChem

هایپرکم HayperChem
کتابی درخصوص مدل سازی مولکولی
۴۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر هایپرکم HayperChem خرید هایپرکم HayperChem

نمایش های جادویی شیمی

نمایش های جادویی شیمی
کتابی درخصوص شیمی
۸۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر نمایش های جادویی شیمی خرید نمایش های جادویی شیمی

نانو تکنولوژی و کاربرد آن در صنعت پلیمر

نانو تکنولوژی و کاربرد آن در صنعت پلیمر
کتابی درخصوص نانوتكنولوژی
۶۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر نانو تکنولوژی و کاربرد آن در صنعت پلیمر خرید نانو تکنولوژی و کاربرد آن در صنعت پلیمر

نامگذاری ترکیبات آلی

نامگذاری ترکیبات آلی
کتابی درخصوص نامگذاری ترکیبات آلی
۴۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر نامگذاری ترکیبات آلی خرید نامگذاری ترکیبات آلی

مهندسی واكنش‌های شیمیایی با استفاده از نرم افزار COMSOL Multiphysics

مهندسی واكنش‌های شیمیایی با استفاده از نرم افزار COMSOL Multiphysics
کتابی درخصوص مهندسی واكنش‌های شیمیایی
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی واكنش‌های شیمیایی با استفاده از نرم افزار COMSOL Multiphysics خرید مهندسی واكنش‌های شیمیایی با استفاده از نرم افزار COMSOL Multiphysics

مهندسی مخازن هیدروکربوری

مهندسی مخازن هیدروکربوری
کتابی درخصوص مخازن هیدروکربوری
۱۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر مهندسی مخازن هیدروکربوری خرید مهندسی مخازن هیدروکربوری